W jaki sposób można zarabiać na spadkach?

Kobieta trzyma pieniądze w ręce które zarobiła na spadkach

Artykuł sponsorowany.

Przy standardowym, klasycznym inwestowaniu możemy lokować posiadane środki finansowe np. w akcje spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych licząc na to, że ich kurs wzrośnie. Podobnie wygląda to np. przy skupowaniu złota i innych metali szlachetnych lub walut obcych.

Jednak istnieje i inna strategia inwestycyjna polegająca na grze na spadki. Czy w obliczu spadków występujących na giełdzie papierów wartościowych lub na międzynarodowym rynku walutowym Forex rzeczywiście można zarobić poważne pieniądze? Jak to możliwe?

Strategia wykorzystująca tzw. krótką sprzedaż

By móc zarabiać na spadkach kursowych na giełdzie papierów wartościowych, trzeba wykorzystać tak zwaną krótką sprzedaż. Polega ona na tym, że pożycza się od innego inwestora lub spółki giełdowej określoną pulę akcji – np. 100 akcji po 30 zł każda. Powstaje w ten sposób dług inwestora o wartości 3000 zł. Wówczas sprzedaje on owe 100 akcji po cenie bieżącej, czyli 3000 zł. Czeka, aż ich cena spadnie i kiedy np. wynosi ona 25 zł, kupuje ponownie na rynku 100 akcji danej spółki, płacąc za nie 2500 zł, po czym oddaje je temu, od kogo pożyczył. Dzięki temu udaje mu się zarobić na spadkach 500 zł. To różnica pomiędzy sprzedażą akcji, a ich odkupieniem.

Sztuką jest jednak trafienie w moment, kiedy akcje danej spółki są wyceniane na umiarkowanym poziomie, a w krótkim czasie ich wycena zacznie spadać. Pożyczanie akcji wymaga zwykle zawarcia umowy z brokerem, który takich usług udziela.

Należy mieć świadomość, że „krótka sprzedaż”, czyli gra na spadki, obarczona jest dosyć wysokim ryzykiem inwestycyjnym, ponieważ trzeba trafnie wytypować dogodny moment na odkupienie pożyczonych akcji na rynku. Akcje dobrych spółek w krótkim czasie zaliczają straty, aby szybko odbudować swoją wartość, a nawet powiększyć wycenę. Dlatego trzeba liczyć się z tym, że gra na spadki potrafi przynieść też niestety duże straty, jeśli odkupienia akcji inwestor dokona za późno, kiedy już ich ceny znacznie wzrosły. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/krotka-sprzedaz

Inwestowanie „na spadki” za pomocą kontraktów

Nie tylko akcje na giełdzie pozwalają na zarabianie nawet wtedy, gdy występuje krach na parkiecie czy w danej branży. Można w ten sam sposób zarabiać dzięki kontraktom na konkretne instrumenty bazowe. Polega to na tym, że inwestor zakłada się z innym uczestnikiem rynku odnośnie kierunku zmian wartości danego aktywa, którym mogą być akcje, indeksy giełdowe, obligacje, czy kontrakty na różnice kursowe oferowane przez brokerów rynku Forex.

Kontrakty terminowe są zakładem, w którym jedna strona obstawia spadek, a druga wzrost instrumentu bazowego. Jeśli cena tegoż instrumentu rzeczywiście spadnie, wówczas zarabia strona obstawiająca spadek. W przeciwnym wypadku zarobek należy się stronie typującej wzrost ceny instrumentu bazowego. Do tego w przypadku zarabiania na spadkach w postaci kontraktów terminowych inwestorzy mają możliwość zastosowania dźwigni finansowej i zwielokrotnić kapitał przeznaczony na otwarcie danej pozycji. Realne pieniądze, stanowiące własność inwestora typującego spadki w kontraktach terminowych stają się tylko niewielkim procentem wartości całego kontraktu. Dźwignia pozwala na wypracowanie o wiele większych zysków, jeśli typowanie okaże się trafione, ale rodzi ona ryzyko zwielokrotnienia strat.

Taka strategia inwestycyjna jest o wiele bardziej zaawansowaną techniką, niż zarabianie na wzrostach instrumentów finansowych, ale jednak przy odpowiednim podejściu można na niej sporo zarobić.

https://pl.wikipedia.org/wiki/XTB

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close