Jak starać się o unieważnienie kredytu we frankach?

Unieważnienie kredytu we frankach

Problem kredytobiorców we frankach szwajcarskich nadal nie został rozwiązany, na czym cierpią tysiące polskich rodzin. Wiele z nich decyduje się dochodzić swoich spraw w sądzie, starając się o unieważnienie swojego kredytu. Na czym to polega? Jak starać się o unieważnienie kredytu we frankach? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym artykule.

Kredyty we frankach – coraz więcej spraw trafia do sądów

Problemy frankowiczów rozpoczęły się 15 stycznia 2015 roku, kiedy Bank Szwajcarii przestał bronić swojej waluty, a w efekcie jej kurs błyskawicznie wystrzelił w górę. W efekcie znacząco wzrosły raty kredytów we frankach szwajcarskich. Zwiększyła się również wysokość zadłużenia, która w wielu przypadkach zdecydowanie przewyższa wartość obciążonej nieruchomości. Kredytobiorcy zaczęli więc walczyć o swoje prawa i kierowali sprawy do sądów lub domagali się pomocy od rządu. Swoje stanowisko w sprawie zajął również Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Należy jednak zaznaczyć, że w tym przypadku nie sprawdziła się instytucja pozwu zbiorowego. Skuteczniejsze jest samodzielne dochodzenie swoich praw poprzez złożenie indywidualnego pozwu, o czym można przeczytać na stronie https://frankowy-kredyt.pl/. O co można walczyć? Możliwości są dwie, a mianowicie unieważnienie umowy kredytowej lub odfrankowienie kredytu.

Jak starać się o unieważnienie umowy kredytu we frankach?

Decyzję o unieważnieniu umowy kredytu we frankach może podjąć wyłącznie właściwy sąd, który rozpatruje sprawę na podstawie złożonego pozwu. Pozew o unieważnienie umowy kredytowej ma duże szanse powodzenia ze względu na stosowane przez banki klauzule niedozwolone. Jeżeli sąd przychyli się do wniosku, następuje ustanie zobowiązania finansowego. W efekcie obie strony powinny zwrócić sobie to, co wzajemnie od siebie dostały, czyli kredytobiorca zwraca bankowi jedynie pozostałą do spłaty część kapitału. Może być jednak również tak, że to bank będzie musiał zwrócić kredytobiorcy nadpłacone pieniądze, które stanowią nadwyżkę do wpłaconego kapitału.

Konsekwencje wynikające z unieważnienia umowy kredytu we frankach

Jak już wspomniano, w wyniku unieważnienia umowy kredytowej obie strony, czyli kredytobiorca oraz bank, muszą dokonać wzajemnego rozliczenia. W efekcie bank powinien zwrócić klientowi sumę spłaconych rat wraz z zapłaconymi odsetkami i prowizja. Kredytobiorca natomiast powinien oddać bankowi całą kwotę uzyskanego kredytu. Skutek tych rozliczeń może być taki, że klient będzie musiał jednorazowo oddać bankowi pozostałą do spłaty kwotę kapitału, co może być sporym problemem. Dodatkowo oczywiście kredytobiorca musi pokryć koszty adwokata. Jakie korzyści uzyskuje w zamian? W przypadku przychylnego wyroku zostaje uwolniony od kredytu, czyli zyskuje komfort psychiczny, dzięki zniwelowaniu stresu związanego z posiadaniem wysokiego i przede wszystkim nieprzewidywalnego zobowiązania finansowego. Przede wszystkim jednak zyskuje finansowo w wyniku zwrotu wszystkich zapłaconych wcześniej kosztów kredytu. Z tego właśnie względu składanie pozwów o unieważnienie kredytu we frankach jest coraz popularniejsze. Sądy jednak uważnie podchodzą do tego typu wniosków i starają się wydać sprawiedliwy wyrok zarówno z punktu widzenia kredytobiorcy, jak i banku. W związku z tym, często zamiast unieważnienia umowy kredytowej wymiar sprawiedliwości orzeka odfrankowienie kredytu.

Odfrankowienie kredytu

Sąd może odmówić unieważnienia całości umowy kredytu we frankach, jednak po stwierdzeniu występowania w niej klauzul niedozwolonych może usunąć wyłącznie te zapisy. W takim przypadku orzec może tzw. odfrankowienie kredytu, które również może być korzystne dla kredytobiorcy. Taki scenariusz jest niewątpliwie jednak mniejszym złem dla banku, ponieważ ponosi on mniejszą stratę. Jak wygląda samo odfrankowienie? Kredytobiorca nadal zobowiązany jest do spłaty zaciągniętego kredytu, który zostaje przeliczony na złotówki, co sprawia, że dług staje się przewidywalny. W chwili zasądzenia wyroku kredytobiorcy jest również część niesłusznie naliczonych pieniędzy. Średnio jest to około 30% spłaconych już rat wraz z odsetkami. Co więcej, taki kredyt staje się zobowiązaniem w złotówkach ze stawką LIBOR. Odfrankowienie kredytu to rozwiązanie, które można odbierać jako sytuację win to win, zarówno dla kredytobiorcy, jak i banku.

Frankowicze, którzy decydują się na dochodzenie swoich praw w sądzie, mogą naprawdę wiele zyskać i to niezależnie od tego, czy sąd orzeknie unieważnienie umowy kredytu we frankach, czy tylko jej odfrankowienie. Warto jednak pamiętać, że powodzenie sprawy zależy w wielu przypadkach od jakości złożonego pozwu oraz pomocy dobrego prawnika. Pomocy warto szukać na stronie https://frankowy-kredyt.pl/, ponieważ tylko doświadczona kancelaria jest w stanie przeanalizować umowę kredytową i określić, czy znajdują się w niej niedozwolone klauzule stanowiące podstawę do dochodzenia swoich roszczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close